viet260293

Bạn bè

  • Chưa có bạn

Nhóm

  • Không tham gia nhóm nào.

viet260293

2
điểm
0
Nhóm
0
Bạn bè
0
Ảnh
1
Hoạt động

Về tôi

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Ngày sinh
26/02/1993
Về tôi
Sinh viên

Thông tin liên hệ

Điện thoại di động
01684390885
Địa chỉ
Hà Đông
Thành phố
Hà Nội