Phạm Vũ Ngọc Huyền Social Networking Software Demo
Phạm Vũ Ngọc Huyền

Bạn bè

  • Chưa có bạn

Nhóm

  • Không tham gia nhóm nào.

Phạm Vũ Ngọc Huyền

2
điểm
0
Nhóm
0
Bạn bè
0
Ảnh
1
Hoạt động

Về tôi

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
25/02/1992
Về tôi
Học và làm và mơ truyền thông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
P809, nhà B11A, KTT Nam Trung Yên
Thành phố
Hà Nội