Manh

Bạn bè

  • Chưa có bạn

Nhóm

  • Không tham gia nhóm nào.

Manh

2
điểm
0
Nhóm
0
Bạn bè
0
Ảnh
1
Hoạt động

Về tôi

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Ngày sinh
28/01/1993
Về tôi
sinh viên năm 2 đại học kinh tế quốc dân

Thông tin liên hệ

Thành phố
Hà Nội

Học tập

Trường
Kinh Tế Quốc Dân