tiểu ngư

Bạn bè

  • Chưa có bạn

Nhóm

  • Không tham gia nhóm nào.

tiểu ngư

2
điểm
0
Nhóm
0
Bạn bè
0
Ảnh
2
hoạt động

Về tôi

Thông tin cơ bản

Giới tính
Nam
Về tôi
hòa đồng...

Thông tin liên hệ

Địa chỉ
cầu giấy hà nội
Thành phố
hà nội