Ngày thứ 2 CLB Quay phim - Chụp ảnh 2012

Trong tấm hình này:
Ý kiến​​