Trung thu tại kim đồng


bởi khánh . Cập nhật: 6 năm trước . Chụp tại TTVH Kim Đồng


Album khác từ người này :

IMG_0527a
IMG_0527a12
IMG_0527a2
IMG_0527a3
IMG_0527a4
IMG_0527a5
IMG_0527a7
IMG_0527a8
IMG_0527a9
IMG_0527a10
IMG_0527a11
Ghi Chú:
Ý kiến​​