LỊCH CHIẾU

Do lỗi kỹ thuật nên việc đặt vé online không hoạt động mời quý khán giả vui lòng mua vé và đặt vé tại quầy vé của trung tâm.
Phim 2D

Ngày Chiếu Tên Phim Buổi Chiếu
Thứ 5

23/05/2019
21:00
08:30
10:30
12:30
19:10
08:30
10:20
18:10
12:10
14:10
16:10
20:00
Thứ 6

24/05/2019
14:15
18:40
21:00
16:40
Thứ 7

25/05/2019
10:30
13:00
18:00
20:20
22:30
Chủ nhật

26/05/2019
11:20
13:40
18:00
20:20
22:30
Thứ 2

27/05/2019
09:00
11:20
13:40
18:00
20:20
16:00
Thứ 3

28/05/2019
09:00
11:20
13:40
18:00
20:20
16:00
Thứ 4

29/05/2019
09:00
11:20
13:40
18:00
20:20
16:00
Ngày Chiếu Tên Phim Buổi Chiếu